Welcome to Sporting Records Online Ltd

We are a Wales, UK-based company providing sporting data and websites to a variety of clubs. We also provide copy and write match reports for leading trade and local newspapers and magazines.

Cwmni yng Nghymru, DU yn darparu gwybodaeth chwaraeon a gwefannau i amrywiaeth o glybiau.  Rydym hefyd yn darparu copi ac ysgrifennu erthyglau gemau ar gyfer masnachau blaenllaw, papurau newydd lleol a chylchgronau.