Welcome to Sporting Records Online Ltd

We are a Wales, UK-based company providing sporting data and websites to a variety of clubs in association with Sportradar. We also provide copy and write match reports for leading trade and local newspapers and magazines.

Cwmni yng Nghymru, DU yn darparu gwybodaeth chwaraeon a gwefannau i amrywiaeth o glybiau yn gysylltiedig gyda Sportradar.  Rydym hefyd yn darparu copi ac ysgrifennu erthyglau gemau ar gyfer masnachau blaenllaw, papurau newydd lleol a chylchgronau.