Sport Wales update

I wanted to provide you with a short update from Sport Wales.

Sport Wales remains open for business, and we continue to monitor and follow advice and guidance from official agencies, in particular Public Health Wales and Welsh Government.

We remind all users of our facilities that it is important that we maintain excellent standards of hygiene. You will see the additional sanitising products we have placed at key public areas around our facilities, as well as posters and other reminders of good hand hygiene. We have put in place an increased cleaning regime through our contractors, including targeting of key public areas.

If you have any queries about bookings you have made at our facilities you should contact our customer services teams on the numbers below.
National Centre, Cardiff – 0300 3003123
Plas Menai – 0300 3003111

We are monitoring the situation on an ongoing basis, will continue to follow the expert advice provided to us, and will let you know of any change in the advice we are giving to our staff and customers.

Useful Sites

Please refer to these useful websites which are updated regularly:

1. Public Health Wales information on Coronavirus – updated daily at 3pm

https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-statement-on-novel-coronavirus-outbreak-in-china/

2. Public Health Wales FAQs

https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-statement-on-novel-coronavirus-outbreak-in-china/coronavirus-faqs-accordion/faqs-on-coronavirus-english/

3. Foreign Office travel advice

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus

4. Welsh Government advice

https://gov.wales/coronavirus-covid-19

Annwyl Bartner

Roeddwn i eisiau anfon diweddariad byr atoch chi gan Chwaraeon Cymru.
Mae Chwaraeon Cymru yn parhau ar agor ar gyfer busnes ac yn parhau i fonitro a dilyn cyngor a chyfarwyddyd yr asiantaethau swyddogol, yn enwedig Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Hoffem atgoffa holl ddefnyddwyr ein cyfleusterau ei bod yn bwysig cynnal safonau hylendid rhagorol bob amser. Byddwch yn gweld ein bod wedi gosod cynhyrchion hylendid ychwanegol mewn mannau cyhoeddus allweddol yn ein cyfleusterau, yn ogystal â phosteri a negeseuon atgoffa eraill am hylendid dwylo da. Rydym wedi sefydlu trefn lanhau gynyddol drwy gyfrwng ein contractwyr hefyd, gan gynnwys targedu ardaloedd cyhoeddus allweddol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am archebion yn ein cyfleusterau, dylech gysylltu â’n timau gwasanaethau cwsmeriaid ar y rhifau isod.
Y Ganolfan Genedlaethol, Caerdydd – 0300 3003123

Plas Menai – 0300 3003111
Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus a byddwn yn dilyn y cyngor arbenigol sy’n cael ei roi i ni. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid i’r cyngor rydym yn ei roi i’n staff a’n cwsmeriaid.
Brian

Gwefannau Defnyddiol
Edrychwch ar y gwefannau defnyddiol yma sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd:

1. Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am Goronafeirws – yn cael ei diweddaru’n ddyddiol am 3pm

https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-statement-on-novel-coronavirus-outbreak-in-china/

2. Cwestiynau Cyffredin Iechyd Cyhoeddus Cymru

https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-statement-on-novel-coronavirus-outbreak-in-china/coronavirus-faqs-accordion/faqs-on-coronavirus-english/

3. Cyngor teithio’r Swyddfa Dramor
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus

4. Cyngor Llywodraeth Cymru
https://gov.wales/coronavirus-covid-19